Znajdujemy, Finansujemy, Zabezpieczamy Twoje Mieszkanie +48 503 983 765 biuro@nku.com.pl

BLOG | PORADY FINANSOWE

Zadatek to dodatkowe zastrzeżenie umowne, służące zabezpieczeniu interesów obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek, jeśli sama go dała, albo zobowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości. Zadatkiem może być określona albo suma wyrażona w pieniądzu lub również rzecz ruchoma. Wysokość zadatku nie powinna przekraczać wartości przyszłego zobowiązania. Zadatek stosowany jest najczęściej w umowach przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wszelki wypadek zerwania umowy w ostatniej chwili przez drugą stronę.

Zadatek tym się różni od zaliczki, że w razie niewykonania umowy jednej ze stron, druga strona wzbogaca się o wysokość zadatku (natomiast zaliczka jest po prostu zwracana bez dodatkowych konsekwencji). Zadatek stanowi świadczenie wstępne tylko wtedy, gdy jest ono jasno określone w umowie – bez tego zapisu będzie ono zaliczką.

Jeżeli klient kupuje mieszkanie i daje tytułem zadatku np. 10 tysięcy zł, po czym rozmyśla się, to ten zadatek przepada na rzecz przyszłego sprzedającego, gdy ten ostatni złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zaliczka takiego skutku nie ma, jest zdecydowanie prostsza w swojej konstrukcji. W przypadku zawarcia umowy zostaje zaliczona na poczet ceny, natomiast w przypadku, kiedy nie dochodzi do skutku, jest po prostu zwracana osobie, która ją uiściła.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu: +48 573 398 228