+48 503 983 765 biuro@nku.com.pl

BLOG | PORADY FINANSOWE

Wszyscy wiedzą, że decydując się na kredyt hipoteczny zapłacimy prowizję czy odsetki, to jednak nie wszystko. Przy kredycie powyżej 80% wartości nieruchomości dochodzi koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Składka z nim związana jest zwykle pobierana za pewien określony w umowie okres. Zawsze wymagane będzie ubezpieczenie kredytu, czyli ubezpieczenie, które należy opłacać do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Dodatkowo bank może wymagać cesji z różnego typu ubezpieczeń np. na wypadek spadku wartości nieruchomości czy na wypadek śmierci. Należy również pamiętać o prowizji za wcześniejszą spłatę jeśli planujemy spłatę zobowiązania przed terminem,

Biorąc pod uwagę wysokość kredytu, okres kredytowania, oprocentowanie –można policzyć koszt odsetkowy. Na tej podstawie można przygotować harmonogram spłat, z którego będzie wynikać, ile odsetek zostanie naliczone. Do sumy odsetek należy dodać wszelkie inne opłaty, które może pobierać bank w trakcie spłaty kredytu. Dodatkowy koszt może również stanowić obsługa wymaganej przez kredytodawcę polisy na życie.

Brzmi skomplikowanie?

Wymienione powyżej przykłady opłat stanowią tylko część kosztów, jakie można spotkać przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Warto przed podjęciem decyzji o kredycie porównać oferty kilku Banków. W NKU w jednym miejscu możesz poznać oferty wielu banków oraz poznać wszystkie koszty kredytu. Skontaktuj się z naszym Doradcą.