Znajdujemy, Finansujemy, Zabezpieczamy Twoje Mieszkanie +48 503 983 765 biuro@nku.com.pl

BLOG | PORADY FINANSOWE

Umowa przedwstępna na nabycie mieszkania można ją zawrzeć w zwykłej formie cywilnoprawnej bądź w formie aktu notarialnego. Kupujący ma do wyboru dwie formy, zwykłą pisemną lub kwalifikowaną. Forma zwykła ma swoje zalety i wady. Zaletą jest to, że nie trzeba ponosić żadnych kosztów sporządzenia aktu notarialnego, za to daje mniejsze bezpieczeństwo.

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że jeśli do zawarcia umowy przyrzeczonej wymagana jest forma aktu notarialnego (a w przypadku obrotu nieruchomościami ta forma aktu notarialnego jest wymagana), to zawierając umowę w formie o skutku słabszym czyli w formie zwykłej pisemnej, a w przypadku uchylania się drugiej strony od zawarcia umowy przyrzeczonej, przysługuje nam tylko roszczenie odszkodowawcze.

Akt notarialny daje nam roszczenie o skutku silniejszym. Jeśli chcemy kupić wybrane mieszkanie, akt notarialny daje nam możliwość skierowania do sądu pozwu, na podstawie którego dochodzimy do zawarcia umowy przyrzeczonej. Możemy wybrać: albo chcemy tylko dochodzić roszczenia odszkodowawczego, albo chcemy dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. W tym momencie orzeczenie sądu zastąpi nam oświadczenie woli sprzedawcy.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu: +48 794 975 962