+48 503 983 765 biuro@nku.com.pl

BLOG | PORADY FINANSOWE

W pierwszym etapie (przeznaczonym na realizację inwestycji) korzysta się z części budowlanej kredytu. Jest on zabezpieczany w taki sam sposób, jak każdy kredyt mieszkaniowy – bank oczekuje dokumentu zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Umowa taka przewiduje odpowiedzialność ubezpieczyciela za spłatę kredytu w uwzględnianych sytuacjach, do których zalicza się ciężką chorobę lub śmierć oraz trwałą lub tymczasową niezdolność do pracy. Niejednokrotnie banki żądają od kredytobiorcy wykupienia polisy na życie i scedowania na bank prawa do ewentualnego odszkodowania. Banki wymagają też czasami ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy. Żądają również przekazania praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Okres ubezpieczenia obejmuje zaciąganie kredytu i okres spłaty kredytu budowlanego. Etap budowy domu bank oblicza mniej więcej na dwa lata i jest to okres karencji w spłacie kredytu. Spłaca się wówczas na przykład tylko odsetki. Suma ubezpieczenia odpowiada wartości spłacanej wtedy części kredytu.

Część hipoteczna kredytu

Normalne pełne raty zaczyna się wnosić po zakończeniu budowy i jest to już część hipoteczna kredytu. Różnica między kredytem pozostałym do spłacenia, a wartością domu zabezpieczającego kredyt, jest rodzajem wkładu własnego. Podstawowym zabezpieczeniem dla banku staje się wtedy hipoteka wpisana na jego rzecz do księgi wieczystej nowo wybudowanego domu. Prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości oznacza przy tym tylko tyle, że właściciel zaciągnął w tym banku kredyt i zabezpieczył go swoją własnością.