+48 503 983 765 biuro@nku.com.pl

BLOG | PORADY FINANSOWE

Nadpłata kredytu hipotecznego ma pewne zalety w postaci obniżenia kapitału kredytu, który jest do spłaty, a co za tym idzie obniżenie wysokość rat kredytu. Niższe saldo zadłużenia oznacza mniej odsetek spłacanych w każdej racie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że banki zazwyczaj pobierają opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego (a za takie należy uznać nadpłatę) w okresie do 5 lat od jego zaciągnięcia.

Poprzez nadpłatę zmniejsza się saldo kredytu, co może dać oszczędności związane z brakiem konieczności uiszczenia opłat na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. To ubezpieczenie jest opłacane wtedy, gdy saldo zadłużenia kredytobiorcy jest wyższe niż 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Opłata związana z tym ubezpieczeniem może być pobierana albo poprzez podwyższenie marży do momentu zejścia poziomu zadłużenia poniżej 80% albo jako jednorazową opłatę raz na dany okres ubezpieczenia.

W obecnej chwili stopy procentowe, które wpływają na wysokość oprocentowania kredytów są na historycznie najniższych poziomach. Na przykład kredyty w PLN są nisko oprocentowane, nawet do 4%. Dlatego też nadpłatę kredytu przy niskich stopach procentowych trzeba przemyśleć. Większe korzyści możemy uzyskać spłacając kredyt przy wysokich kosztach kredytów, bo spłaca się kapitał, a dzięki temu wysokie oprocentowanie kredytu nie obciąża aż tak budżetu domowego, bo odsetki naliczane są od niższej kwoty.

Jest też alternatywna możliwość wykorzystania pieniędzy, którą można przeznaczyć na spłatę kredytu. Warto przemyśleć, czy kwotę, którą chciało by się nadpłacić kredyt, lepiej nie ulokować w produktach oszczędnościowych czy inwestycyjnych.

Gdyby te 50 tys. zł ulokować i uzyskać zwrot w wysokości 3% i stosując kapitalizację miesięczną będzie można uzyskać kwotę około 90 tys. zł. A gdyby zwrot był wyższy to wartość naszego kapitału również by urosła bardziej. Jak zatem widać, oszczędności na nadpłacie w porównaniu z zyskami np. z konta oszczędnościowego są nieduże, a jednak dają komfort posiadanych oszczędności, które można wykorzystać w chwili potrzeby.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu: +48 664 065 909