+48 503 983 765 biuro@nku.com.pl

BLOG | PORADY FINANSOWE

Zdolność kredytowa zależy od bardzo wielu parametrów m.in. dochody, raty innych kredytów, karty kredytowe, ilość osób w rodzinie.

Zabezpieczenie kredytu a zdolność kredytowa są często są mylone, a są to dwie różne sprawy. Zdarza się, że osoby biorące kredyt sądzą, że nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu powinna wystarczyć. Niestety, banki udzielające kredytów hipotecznych za każdym razem sprawdzają tzw. zdolność kredytową. Czym jest więc zdolność kredytowa? To zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami. O zdolności kredytowej decyduje bardzo wiele czynników. Poniżej znajdziesz informacje o najważniejsze z nich – tych które w decydujący sposób wpływają na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Dochody

To kluczowy czynnik, który oceniają banki udzielające kredytów hipotecznych. Banki podczas analizy zazwyczaj biorą pod uwagę uśrednione dochody, np. z ostatnich 3, 6 czy 12 miesięcy. Dochody nie tylko muszą być na odpowiednim poziomie, ale również stabilne i regularne. Osoba, która zarabia 3.000 złotych zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony będzie lepiej postrzegana, niż taka, która uzyskuje dochody kilka razy w roku po 20.000 złotych. Choć jej średnia będzie dużo wyższa, ale nieregularność dochodów (kilka razy w roku) praktycznie ją zdyskwalifikuje.

Zobowiązania

Osoba starająca się o kredyt hipoteczny może dużo zarabiać, ale jeżeli posiada wiele różnych zobowiązań to jego zdolność kredytowa będzie niska. Przy liczeniu zdolności kredytowej brane są pod uwagę:

  • Raty innych kredytów (hipotecznych, samochodowych, gotówkowych czy ratalnych)
  • Przyznane limity w koncie osobistym (tak zwany debet)
  • Przyznane limity na kartach kredytowych
  • Zobowiązania alimentacyjne

Niektóre banki mogą brać pod uwagę również zobowiązania zaciągnięte na firmę, poręczenie kredytów innym osobą lub regularnie opłacaną polisę na życie czy składki na jakiś produkt oszczędnościowy.

Ilość osób w rodzinie

Istotnym czynikiem podczas analizy zdolności kredytowej jest ilość dzieci na utrzymaniu. Każdy kolejny członek rodziny to dodatkowe koszty utrzymania, co obniża zdolność kredytową. Tym samym im większa rodzina tym większa wymagana zdolność kredytowa.

Lokalizacja

Kredytobiorcy muszą wiedzieć, że koszty utrzymania a tym samym zdolność kredytowa są związane z miejscem w którym żyją. Niektóre banki przyjmuje wyższe koszty utrzymania w przypadku osób mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich. Często przy tych samych dochodach osoba mieszkająca w Warszawie lub Katowicach uzyska niższy kredyt niż kredytobiorca w Grójcu czy Piasecznie.